SollicitaCie

De SollicitaCie is de commissie die het huidige bestuur van InTenS bijstaat met het werven en uitkiezen van opvolgende besturen. Zo denken ze bijvoorbeeld mee met het opzetten van bestuursinteresseactiviteiten en promotie voor het bestuursleven. Ook vormen ze een advies over de bestuursgeïnteresseerden en brengen deze over naar het bestuur en Raad van Advies. Vaak zijn oud-bestuurders lid van deze commissie maar ook leden zonder bestuurservaring zijn welkom als ze graag mee denken over de wervingsprocedure.

De huidige leden van de commissie zijn:

  • Rushona Vlijter
  • Else de Jong
  • Lieke Hageman
  • Harm Botterblom
  • Roos van Loo (voorzitter/contactpersoon bestuur)