Wissel ALV

19 oktober j.l. heeft het XIXe bestuur op de algemene ledenvergadering plaatsgemaakt voor het XXe bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Lieke Hageman
Secretaris: Noor Hoppenbrouwers
Penningmeester: Isabelle Bennebroek
Commissaris externe betrekkingen: Lotte Roelofs

De WebCie wenst hun heel veel plezier en succes het komende jaar!