De publicatiecommissie

Voor haar leden levert InTenS drie keer per jaar een verenigingsblad: de m’ntaal. Natuurlijk staan hierin vaste rubrieken als de pluimenrubriek, quotes, een puzzel en een update vanuit de opleidingscommissie, maar de PubCie brainstormt ook fanatiek over andere potentiële onderdelen. Interviews over iemands vakgebied of een master, een sfeerverslag over een kroegentocht, recensies van een film(avond), interviews met leden die ondertussen samen koken, columns en een fotoverslag van een pooltoernooi of gala: het is allemaal wel eens langsgekomen in één van de m’ntaals, die met veel plezier gemaakt worden door de leden van de PubCie. Daarnaast verzorgt deze commissie de inhoud van het jaarboek, de G.E.R.R.I.T., en brengt ze nog kleinere m’ntaaltjes uit over de studiereis en de introductieweek. Via deze wegen probeert ze zowel interne als externe geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er bij InTenS speelt.

De PubCie bestaat in collegejaar 2017-2018 uit:

  • Sam Theunissen (voorzitter)
  • Loes van den Heuvel
  • Jiska Koemans
  • Nikki van Gasteren
  • Dennis Joosen
  • Katarina Laken
  • Simon Claassen
  • Manon Willems
  • Jayson Koch
  • Marjolein de Groot

De PubCie is te bereiken via pubcie.intens@gmail.com.